Historien

Der var en gang – sådan starter et lille eventyr om Ærø Festspil.

Ved Anne Mette Wandsøe

En meget initiativrig dame fra Dunkær, Solvej Lundtang, kom en dag i 1992 ind på det daværende Ærø Erhvervskontor for at fortælle om nogle spændende initiativer med voldspil og sommerforestillinger i det fri, som fandt sted forskellige steder på Fyn og som var i stand til at samle et større publikum. Sådan et syntes hun også vi skulle starte på Ærø.

Solvej var selv udøvende musiker og spillede Fagot i et orkester, hvor Peter Toft var dirigent. Peter Toft ville gerne være med til et sådant arrangement på Ærø og de to havde et stort netværk med mange musikere, (der var mere end 20 musikere det første år). Jeg skulle etablere en forening, finde nogle frivillige til at bygge scene og selvfølgelig også nogle glade amatører der ville spille skuespil.

Vi manglede også et egnet sted at opfører det kommende festspil, her involverede vi den daværende Turistchef Eva Hadberg og vi tog til møde på Vester Møllegaard. De havde et stort græsareal bag ved Vestermøllegaard, som lå i læ neden for møllen og volden. Vi havde et meget hyggeligt møde, men højskolens daværende forstander Niels Lumholt fandt det lidt svært at passe et sommerfriluftsspil ind på højskolens område, da de selv havde sommerkurser og marked i samme tidsrum.

Næste kontakt var Den selvejende institution Søbygård med Peder Pedersen som formand, det faldt bedre i hak, her manglede Søbygård nogle aktiviteter, der kunne skaffe noget opmærksomhed på området og de ikke synlige bygninger. Selve avlsgården var stadig beboet af Peder Knudsen, og her havde vi blandt andet god brug af Rikke Doller til at lægge et godt ord ind for os. Alle synes det kunne være spændende, og i efteråret 1992 indkaldte jeg, som Erhvervschef, til et møde i den lille krostue på Vindeballe Kro for at høre, om der var interesse for ideen.

Her husker jeg det nytilflyttede ægtepar Kirsten og Kristian Olesen, der som nogle af de første tilkendegav, at de var med på hele ideen og der kom flere med dem, det var en meget positiv aften. Vi holdt kort efter en stiftende generalforsamling i den store sal på Vindeballe kro. Der kom mange interesserede og her stillede Børge Strandberg op og blev en rigtig god kasserer for foreningen i de første år. Vi havde inviteret Jens Frederiksen fra Frøbjerg Festspil til at give inspiration og gode råd, han lagde meget vægt på, at man skulle sikre sig, at de der sad i bestyrelsen ikke også havde en hovedrolle eller alt for mange kasketter på, for det var et stort arbejde, og så skulle vi gøre noget for at få en stor kreds af frivillige hjælpere. Det var inden det begyndte at hedde netværker. Det var sjovt og vi fik stor opbakning.

Søren Gjelstrup hjalp med etablering af undervisning under aftenskoleloven med Peter Toft (Musik) og med Ib Nyholm fra Ærø Folkehøjskole som instruktør. Til at bistå mig i forhold til organisering og tilrettelæggelse af arbejdsgange fik jeg en fantastisk hjælp af Claus Nielsen, der på daværende tidspunkt var pedel på Ærø Folkehøjskole.

Han kendte til brandregler, mindede om at vi skulle tegne forsikringer, sørge for forplejning til de medvirkende og til publikum.

Vi fik søgt Hjemmeværnet om hjælp til trafikregulering og civilforsvaret til brandvagt. Vi blev moms registreret. Vi lånte bænke og borde i Søby Forsamlingshus, hos Bregninge Sognegård og fra Tranderup efterskole. Vi lånte ”Landgangsbroer” hos Søby Værft så vi kunne komme op til scenen og vi lånte en toiletvogn til brug for publikum af en lokal håndværker. Vi fandt en professionel sminkør Ruth Mahler til at stå for sminken og så videre.

Der popper flere navne og mennesker op nu, hvor jeg tænker på det.

Der var en gang for længe siden, og der var meget der var anderledes, men lige nu hygger jeg mig over vores opstart.Jeg har ikke fortrudt, jeg sagde ja til at løbe initiativet i gang og stille op til formandsposten.

Comments are closed.